Säffle
”Säffle är vår inspiration”

KulturSÄFFLE (VB)  Säffle bibliotek hade redan före pandemins utbrott kommit långt i samarbetet med LSS och äldreomsorgen. Nu satsar Region Värmland 300 000 kronor för att