Viktigt om åldersbedömningar

publicerad 6 november 2015
- Av Bo Bäckman

Strömmen av asylsökande till Sverige fortsätter att stå i fokus för nyhetsflödet. Det har nu gått två veckor sedan regeringen och allianspartierna ingick den stora migrationsöverens-kommelsen, men jag får fortsatt en hel del frågor om vad uppgörelsen innebär. Nedan finns därför en del information om detta, formulerad i ”fråga-svar-format”.

Låt mig dock först nämna att Moderaterna den senaste veckan har lyft frågan om åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Den nuvarande flyktingsituationen är ohållbar och kommunerna får allt svårare att hitta tak över huvudet för de ensam-kommande barn som kommer till Sverige. Hittills i år har cirka 21 600 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Det är en mycket kraftig ökning mot tidigare. Mottagandet av barn är betydligt mer kostsamt än mottagandet av vuxna. Detta ställer ännu högre krav på ordning och reda i asylprövningen.

ANDREAS NORLÉN
Riksdagsledamot (M) och KU:s ordförande

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151106