Därför brinner Amazonas

publicerad 13 september 2019
- Av Dennis Johansson

OPINION (VB)

Många är upprörda över bränderna i Amazonas, men få har förstått att det är ett resultat av medvetna politiska beslut, som måste bekämpas just politiskt.

Det brinner i Amazonas i Sydamerika. Det är en nyhet som fått stor spridning de senaste veckorna och allt från kändisar till kollegor på jobbet har delat bilder på bränderna, upprörda och ledsna, med kommentarer så som ”var är alla miljonärer som byggde upp Notre Dame nu?”. Som om bara donationer skulle göra skillnad. 
Frågan är mycket mer komplex än man lätt kan få intryck av om man bara följer sociala medier. För det första är det inte framförallt den äldsta delen av Amazonas som brinner utan områden i utkanten med nyare skog. För det andra är det ingen plötslig naturkatastrof utan medvetna anlagda bränder som jordbrukare använder att få mer mark till bete och odling. De här anlagda bränderna är i sin tur delvis en konsekvens av en förändrad politik. 
Framförallt är det Brasiliens president Jair Bolsonaro som redan i sin valkampanj var mycket tydlig med att han ville avverka mer skog, använda mer skyddat land till industri, sänka straffen för att illegalt bränna skog och anlägga jordbruksmark, och exploatera mer av Brasilien för exempelvis gruvor och vägar. Sedan han tillträde som president har avverkning och bränder ökat, om än från en lägre nivå än för tio, tjugo år sedan. 
Bolsonaro uppvisar ett generellt motsträvigt och odiplomatiskt beteende inför omvärldens oro. När ett antal länder på det nyligen avslutade G7 mötet kom överens om att donera en summa motsvarande 200 miljoner till Brasilien för hjälp med släckningsarbetet så tackade Bolsonaro nej. Han anklagar västländer för kolonialism och säger att omvärldens omtanke om Amazonas bara är ett sätt för dem att lägga sig i Brasiliens interna politik. 
Många i västvärlden har en oerhört naiv inställning till politiska ledare i utvecklingsländer som Bolsonaro. De är inga offer för oförutsägbara katastrofer, de för en medveten politik. Men Bolsonaro är folkvald i Brasilien. Hur många kändisar på Instagram som än säger att ”vi måste göra något” åt avverkningen av Amazonas så kan vi inte storma in i Brasilien och avsätta deras president. 
Lösningen måste alltså bli mer av en cynisk kohandel. Amazonas är en av världens rikaste ekosystem och av stor vikt för hela världens klimat, och Bolosnaro och hans regim har tagit den som gisslan. Vi måste hitta rätt sorts påtryckningsmetoder mot Brasilien och andra länder som utövar omfattande miljöförstöring. Skogsavverkning hänger ihop med fattigdom, så det bästa vi kan göra för att minska belastningen på Amazonas är att se till att både lyfta Brasilien ur denna fattigdom genom handel. Samtidigt bör vi ställa krav på ledningen att genomföra reformer för att skydda naturen. Dessa kan villkoras mot varandra och fungerar i regel mer effektivt än exempelvis blockader och bojkotter på statlig nivå. För hur osympatisk och otrevlig en person som Bolsonaro än är så talar han fortfarande samma språk som många andra politiker, pengar. Om det är den effektivaste vägen för att rädda Amazonas är det den vi måste ta.

HANNA MARIE BJÖRKLUND
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 13 september 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.