Vad händer med Sverige?

publicerad 30 december 2016
- Av Bo Bäckman

Man kan inte låta bli att ställa sig den frågan. Har folkhemmet blivit så framgångsrikt och fulländat att vi fullständigt blivit instängda i en glasbubbla där vi i spegelbilden bara ser vårt egen förträfflighet och inte våra misslyckanden?

Lever vi alla i dag i ett medelklasssverige där välmående pappalediga tjänstemän – och kvinnor – tar ekologisk mat och djurens negativa miljöpåverkan för självklart? Ett Sverige där vi lever i bilden av att vi är ett högteknologiskt kunskapsintensivt samhälle där vi lämnat smutsig industri, grovarbete och produktion bakom oss till förmån för ett ”finare” tjänstesamhälle där dataskärmen och kontoret är normen för arbetslivet.

Ett Sverige som utgår från ett urbant perspektiv där landsbygden huvudsakligen ska vara en intressant och behaglig miljö för den stressade stadsmänniskans fritid, där användande av naturen begränsar sig till att i hyggesfria skogar erbjuda angenäma naturupplevelser och på fält fria från gödsellukt producera vegetarisk mat. Ett Sverige där invandring under århundrade byggt landets välstånd.

Gott Nytt år och tack för alla inspel på mina krönikor, önskar Peter i det bortskämda Sverige!
Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161230