Två angrepp på värdegrund

publicerad 22 juni 2016
- Av Bo Bäckman

Inom loppet av en vecka inträffade två tragiska händelser som utgjorde angrepp på inte bara de enskilda människor som drabbades, utan också på grundläggande värderingar som bär upp fria och demokratiska samhällen. Jag tänker på terrordådet på en nattklubb i Orlando i Florida och mordet på den brittiska parlamentsledamoten Jo Cox.

Konstitutionsutskottet är det utskott som anförtrotts vården om våra grundlagar, inklusive de mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter som slås fast där. Jag inledde därför riksdagsdebatten förra måndagen om KU:s granskning av regeringen med att uppmärksamma det angrepp på också vårt samhälles värdegrund som ägde rum i Orlando förra söndagen.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160623


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram