Trygghetskris kräver åtgärder

publicerad 10 februari 2017
- Av Bo Bäckman

Det finns goda skäl att hävda att vi nu står inför en akut trygghetskris i Sverige. Därför begärde Anna Kinberg Batra i tisdags en aktuell debatt i riksdagen om denna fråga. Tryggheten måste säkras så snart som möjligt – regeringen måste göra mer.

Vi har en trygghetskris i Sverige. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Vi ser hot och våld mot poliser, en ambulans har rånats under utryckning. Det är angrepp på hela vårt samhälle och hela vår trygghet. Det behövs fler poliser och de måste få bättre betalt samt en ny ledning och möjlighet att göra sitt jobb. Nu lämnar poliser jobbet. Då kan vi inte upprätthålla den trygghet som Sverige behöver.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram