Sverige behöver en ny reformregering

publicerad 7 september 2017
- Av Bo Bäckman

Den här och kommande veckor presenterar regeringen olika delar av den budgetproposition för 2018 som kommer att läggas på riksdagens bord inom kort. Det handlar tyvärr i allt väsentligt om olika utgiftsökningar som saknar en sammanhållande idé, och de innebär inte reformer som löser Sveriges grundläggande problem.

Alliansens politik, däremot, bygger på sammanhållande idéer och syftar till att bygga ett samhälle som tillvaratar varje människas förmåga, med möjligheter för människor att själva bestämma över sitt liv och sin vardag, där alla får förutsättningar att växa, och där vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning.

Sverige står inför en period av stora reformbehov. För det första kan vi aldrig acceptera att närmare en miljon människor lever i utanförskap. Utrikes födda och personer utan gymnasieutbildning har särskilt svårt att få ett första jobb, vilket i många fall leder till ett långvarigt bidragsberoende. Problemen riskerar att öka när många nyanlända ska etableras i Sverige.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170908