Stoppa ryska gasledningen

publicerad 1 september 2016
- Av Bo Bäckman

I förra veckan besökte USA:s vicepresident Joe Biden Stockholm. Flera frågor avhandlades mellan honom och statsministern, men på en punkt var vicepresidenten mycket tydlig: USA varnar för byggandet av den ryska gasledningen Nord Stream 2 genom bland annat den svenska ekonomiska zonen öster om Gotland.

Det är lätt att instämma i de farhågorna och svårt att förstå varför inte regeringen på ett tydligt sätt har gått emot de ryska planerna.

Ett förverkligande av gasledningen riskerar att hota energisäkerheten i Europa och för med sig oacceptabla säkerhetspolitiska risker. Trots detta har statsministern ännu inte lämnat besked om sin och regeringens uppfattning i frågan.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160902