Satsa på tillväxt och utveckling

publicerad 14 oktober 2016
- Av Bo Bäckman

En av de bärande delarna i Moderaternas plan för ett starkare Sverige handlar om hur vi skapar förutsättningar för tillväxt i hela Sverige. Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt.

Jobb kommer inte av sig själva. De skapas när det går att anställa till rimliga villkor och skatterna inte är för höga. Men för att skapa jobb krävs dessutom att man kan bygga, bo, resa, transportera och ha tillgång till energi i hela landet. I Moderaternas alternativ till regeringens statsbudget finns en rad förslag till satsningar för att stärka tillväxt, utveckling och företagande på landsbygden.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161014