Sanningen behövs i politiken

publicerad 26 januari 2017
- Av Bo Bäckman

Det borde vara en självklarhet att ledande politiker ska lämna korrekta uppgifter och beskrivningar av verkligheten, men tyvärr är det inte alltid så. Donald Trumps helt orimliga inställning till fakta är ett extremt exempel på när känslor och högljutt ropande blir avgörande, inte hur verkligheten ser ut. Även i svensk debatt förekommer dock alltför ofta glidningar, halvsanningar och rent missvisande beskrivningar av ett händelseförlopp eller något annat.

Riksdagens partiledardebatt nyligen var ett lysande exempel på hur statsminister Löfven och hans S-MP-regering försöker vilseleda svenska folket. Löfven påstod exempelvis att Alliansen avvecklade det svenska försvaret trots att runt 90 procent av de svenska regementena avvecklades innan Alliansen tog över 2006, och att Socialdemokraterna och Miljöpartiet under Alliansens regeringsår ville spara mycket mer på försvaret än vad Alliansen gjorde.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170127