Reformer för fler bostäder

publicerad 28 september 2017
- Av Bo Bäckman

Ett av de politikområden där det finns stort behov av reformer är bostadspolitiken. Det råder bostadsbrist i ett stort antal av landets kommuner, samtidigt som det tar alldeles för lång tid från idé till färdigt hus.

Vi moderater har inför vår arbetsstämma i oktober utarbetat ett reformpaket för att röja undan de onödiga hinder som har ställts upp för bostadsbyggande i Sverige. Här nedan följer några särskilt viktiga delar, som presenterades i en debattartikel i Dagens Samhälle nyligen.

Bättre tillgång till byggklar mark. Sverige har omfattande ytor som kan bebyggas, men kraftiga begränsningar gör att attraktiva områden står obebyggda utan anledning. Mer mark i bra lägen behöver göras tillgänglig. Vi vill bland annat reformera bullerreglerna, för att till exempel kunna bygga bostäder i närhet till goda kommunikationer. Detsamma gäller mark nära dagens tätorter. Ansvaret för att inrätta naturreservat bör bli helt statligt för att undvika att naturreservat bildas på felaktiga grunder och hindrar bostadsbyggande.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929