Poliskrisen kräver snabba åtgärder

publicerad 8 september 2016
- Av Bo Bäckman

Polisens kris är ett faktum på många håll i landet. Ett bland många exempel gavs härom veckan, när chefsåklagarna i Norrköping och Linköping slog larm om att det saknas tiotals utredande poliser och att polisutredningar om till exempel relationsvåld och brott mot barn läggs åt sidan av resursskäl. När rikspolischefen medverkade i SVT:s program Agenda i söndags kväll hade man därför kunnat förvänta sig kraftfulla besked om hur utvecklingen ska vändas, men några sådana kom inte. Inte heller inrikesministern kunde ge några tydliga besked, utöver att han uttryckte sitt stöd för sin hårt pressade rikspolischef.

Poliskrisen beror på flera faktorer, men det är tydligt att sammanslagningen den 1 januari 2015 av 21 polismyndigheter till en har medfört stor turbulens och stora problem för polisen och ännu mer än ett och ett halvt år senare syns ingen ljusning (för övrigt något att tänka på för de som tycker att det är en bra idé att, i enlighet med Indelningskommitténs förslag, slå ihop 12 länsstyrelser till tre den 1 januari 2018, med mycket kort förberedelsetid, cirka sex månader efter ett tänkt riksdagsbeslut).

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160909