Öppna gränser för tjuvar?

publicerad 30 augusti 2019
- Av Dennis Johansson

OPINION (VB)

I vårt land bekymrar sig många över våra ”öppna gränser” när det gäller invandring. Att vi sedan flera år ligger på den hårdaste nivån i Europa vad gäller flyktingmottagning har inte nått fram till alla.

Man påstår att det råder ”massinvandring”, vilket i och för sig Sverigedemokraterna hävdat sedan 30 år tillbaka oavsett det faktiska mottagandet.
Häromdagen presenterade SCB aktuell statistik som visar att invandringen minskat och att den största gruppen invandrare är födda i Sverige. Alltså personer som återvänder till Sverige efter att ha bott utomlands.
Invandringen var under första halvåret i år den lägst uppmätta sedan 2013. 55 222 personer invandrade till Sverige vilket är en minskning med 15 procent eller 5 849 personer jämfört med motsvarande period 2018.
Pratet om öppna gränser är således väldigt långt från verkligheten i det sammanhanget.
Däremot är begreppet mer talande för de kriminella gäng som sedan en tid specialiserat sig på stöldräder runt om i landet. Landsbygden är särskilt drabbad och tullen har tydligen inga större möjligheter att stoppa dem när de passerar gränsen med sitt stöldgods. Det är verkligen obegripligt att svenskarna inte kan skyddas bättre från denna form av kriminalitet.
Att bli bestulen på sina ägodelar och ännu värre, att det sker genom inbrott i ens hem, är en stor integritetskränkning. Ofta är sakerna som försvinner inte det viktigaste, störst skada görs på tryggheten. Om man inte kan vara trygg i sitt eget hem, var är man då trygg?
Balansen mellan den personliga integriteten, att slippa bli övervakad, och behovet av övervakning för att kunna lagföra brottslingar är svår. Men det man borde kunna kräva är att personer som faktiskt tas fast får kännbara straff. 
En utredning föreslår en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, där straffet föreslås till nio månaders fängelse. Enligt fler bedömare vore det bättre med ett minimistraff på tolv månaders fängelse. Något som justitieutskottet också i två tillkännagivanden gett regeringen i uppdrag att genomföra. 
Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund, skrev i går i Svenska Dagbladet att minst tolv månader förutsätter att den dömde döms till fängelse istället för ett lindrigare straff. 
Det ger inte bara en viktig signal om brottets allvar utan också mer konkreta verktyg för rättsväsendet att utreda och lagföra brotten.

EVA BOFRIDE
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 30 augusti 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.