Nämndes inte i regeringsförklaringen

publicerad 14 september 2017
- Av Bo Bäckman

När riksmötet öppnades i tisdags avgav statsministern sin regeringsförklaring, som beskriver vad regeringen tänker ägna sig åt det kommande året. Det var många ord och många allmänna målsättningar, men ganska lite konkret innehåll – en spretig politik utan fokus och en statsminister som nästan inte alls berörde två av Sveriges stora utmaningar på både kort och medellång sikt – integration och migration.

Eftersom jag är föräldraledig den här hösten följde jag och sonen Henry riksmötets öppnande på tv. Det kändes konstigt att inte vara på plats i Stockholm, men samtidigt helt rätt när jag såg Henry sitta bredvid mig. Att jag inte kommer att arbeta aktivt som riksdagsledamot innebär dock inte att jag kan låta bli att reagera när jag hör regeringsförklaringen, framför allt det som inte sägs.

Med tanke på det mycket stora flyktingmottagande som ägde rum hösten 2015 är en avgörande fråga för Sverige hur det ska bli möjligt för många tusen nyanlända att komma in på vår avancerade arbetsmarknad, som i många fall ställer helt andra krav än många av dessa individer är rustade för. Om detta hade statsministern nästan inget att säga.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170915