Mer pengar till försvaret

publicerad 12 januari 2017
- Av Bo Bäckman

I dagarna genomfördes årets upplaga av Folk & Försvars stora konferens. Det skärpta omvärldsläget märktes tydligt på den ovanligt stora uppmärksamhet som diskussionerna i Sälen fick. Politiskt sett kan man konstatera att allianspar – tierna har initiativet i försvarspolitiken och driver regeringen framför sig. Alliansen är över – ens om att försvaret behöver ökade resurser snabbt och att Sverige ska gå med i Nato.

Både statsministern och försvarsministern var påtagligt defensiva under försvarskonferensen. Statsministern försökte på ett ganska arrogant sätt avfärda allians partiernas krav på ökade försvars – anslag som ”anslagsbingo”, för att i nästa andetag säga att han vill ha breda uppgörelser. Det är ett återkommande fenomen att statsministern uttrycker sig plumpt om politiska motståndare för att sedan säga sig vara en samförståndspolitiker som vill komma överens med alla. Sveriges försvarsförmåga är för viktig för att behandlas så nonchalant.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113