Löfven krattar för Lööfs skörd

publicerad 12 juli 2019
- Av Dennis Johansson

OPINION (VB)

Almedalsveckan var igång på allvar förra veckan. En av de största snackisarna har varit det nyinförda rökförbudet på offentlig plats.

Det omdiskuterade rökförbudet är emellertid en mindre förändring bland alla nya lagar som trädde i kraft 1 juli. Ett halvår efter januariavtalets skapande är det äntligen dags för Centerpartiet att skörda delar av framgångarna.

En av de viktigaste lagförändringarna är att arbetsgivaravgiften nu sänks för ungdomar, samt en förlängning av sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda i ett företag. När arbetsgivaravgiften sänks blir det en lägre ekonomisk tröskel för arbetsgivare att anställa yngre personer. Det är en välkommen sänkning för alla Sveriges unga som söker arbete. I maj månad var det 132 000 ungdomar som gick utan jobb. Den hisnande siffran utgör 22,3 procent av alla Sveriges unga mellan 15 och 24 år (Ekonomifakta.se). Sänkningen kommer väl till hands i slutet av en brinnande högkonjunktur, då det knappast kommer bli lättare för ungdomar att få ett jobb när ekonomin vänder.
Den andra vinsten är det slopade kravet på kollektivavtal för nystartsjobb. Nystartsjobben är en statlig lönesubvention till framför allt småföretag som anställer nyanlända eller personer som varit arbetslösa under en längre tid. Nystartsjobben för nyanlända ger dels invandrare en chans in på arbetsmarknaden, dels får arbetsgivaren tillbaka ett statligt bidrag som är dubbelt så stort som arbetsgivaravgiften. Under de senaste åren har den rödgröna regeringen krävt att nystartsjobben ska ha samma lön och anställningsvillkor som vid en ordinarie, fastanställning enligt kollektivavtalen. Slopandet leder till att det blir både enklare och lättare för arbetsgivare att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa. Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådal beskriver reformen som en ”kovändning för S” (SvD, 29/6). Det är egentligen bara förnamnet på alla de delar av januariavtalet som är till Centerpartiets och Liberalernas fördel.
Från och med månadsskiftet behövs det inte längre bygglov för att bygga en altan. Villaägare behöver inte heller förhålla sig till detaljplanen om altanen byggs inom 3,6 meter från huset, samt att den inte är högre än 1,8 meter och är på minst 4,5 meters avstånd från tomtgränsen. Livet blir även enklare för de som nyttjar hushållsnära tjänster, då RUT-avdraget fördubblas fram till årsskiftet. En annan centermärkt reform är att rätten till familjeåterförening återinförs. De invandrare som kategoriseras som alternativt skyddsbehövande får nu möjlighet att återförenas med sina anhöriga, vilket inte har varit aktuellt sedan den tillfälliga migrationslagen infördes 2015 (DN, 28/6).
Almedalsveckan präglas av ett nytt politiskt landsskap efter höstens val. Socialdemokraterna har fortfarande Rosenbad, men det är åtminstone Löfven som krattat för Lööf – och inte tvärtom. C och L bör däremot inte bli för bekväma med vinsterna, ty kampen om avtalet bara har börjat.

LINNEA HYLÉN (C)

Notera:
Detta är en debattartikel.
Det är skribenten som står bakom texten, inte Värmlandsbygden.

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 12 juli 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande