Lägg ner Arbetsförmedlingen

publicerad 3 februari 2017
- Av Bo Bäckman

Häromdagen lade vi moderater fram ett ganska drastiskt förslag: Lägg ner Arbetsförmedlingen. Den slutsatsen bygger på att Arbetsförmedlingen inte fungerar tillräckligt bra, varken för personer som blir arbetslösa och står ganska nära arbetsmarknaden eller för personer som befinner sig i långvarigt utanförskap. Alltså behövs ett rejält omtag.

Integrationen fungerar inte, och så har det varit länge. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, med låg arbetslöshet i en grupp – i hög grad bestående av infödda svenskar som fullgjort lägst gymnasieutbildning – och en växande grupp med hög arbetslöshet och stora svårigheter att få jobb – i hög grad bestående av personer med bristande utbildning, inte sällan födda i ett annat land. Till detta kommer att många står utan arbete trots att arbetsgivare i flera branscher upplever stora problem att rekrytera och därmed säger att det råder brist på arbetskraft. När arbetsgivarna har svårt att rekrytera hålls sysselsättningen tillbaka och det slår hårt mot jobb och tillväxt.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170203