Kunskap ger resultat

publicerad 8 december 2016
- Av Bo Bäckman

Jag skrev förra veckan om att svenska elevers kunskapsresultat förbättrats enligt den internationella Timss-mätningen. I tisdags kom beskedet att den ännu mer kända Pisamätningen bekräftar bilden. Svenska elevers kunskapsresultat har förbättrats. Även Pisamätningen gjordes våren 2015, bara några månader efter regeringsskiftet 2014, vilket innebär att Pisaresultaten är ytterligare en revansch för alliansregeringens skolpolitik.

Den årskull som gjorde Pisatesterna är den första årskull som upplevt väsentliga delar av Alliansens skolpolitik, till exempel nationella prov i årskurs tre – prov som påtagligt bidragit till att elevernas kunskapsnivå stäms av tidigt och som därmed gör det möjligt att sätta in rätt stödåtgärder tidigt. En central del av Alliansens skolreformer var just att sätta fokus på kunskap och lärande och uppenbarligen har denna kunskapsinriktning haft effekt. Satsningen på fortbildning för lärare, till exempel det så kallade Matematiklyftet, är en bland många åtgärder som de flesta bedömare anser har haft stor betydelse.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161209