Kilometerskatten mot landsbygden

publicerad 18 augusti 2016
- Av Bo Bäckman

En av stridsfrågorna i valrörelsen var socialdemokraternas planer på en kilometerskatt på tung trafik. Från Alliansens sida varnade vi för vad det skulle kunna innebära för jobb och livschanser på landsbygden.

Direkt efter valet verkade planerna köra i diket till följd av lagtekniska och andra problem, men regeringen gav sig inte och nu är en utredare på väg att slutföra ett förslag till en skatt på 24 kronor per körd mil. En sådan skatt skulle allvarligt försämra konkurrenskraften för viktiga exportnäringar och göra det dyrare att leva på landsbygden. Skatten kan med fog kallas en krigsförklaring mot svensk landsbygd.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160819