Gott nytt valår!

publicerad 12 januari 2018
- Av Bo Bäckman

Gott nytt valår och god fortsättning på det nya året! 2018 kommer att bli intensivt och spännande för alla som är intresserade av politik och om ett år kanske Sverige har en ny regering, en alliansregering som redan har inlett arbetet med att genomföra viktiga reformer. Jag är nu åter i tjänst, efter att ha varit föräldraledig under hösten, och kommer under våren att fokusera på konstitutionsutskottets granskning av bland annat Transportstyrelseskandalen. I den här spalten tänkte jag den här veckan ta upp migrationspolitiken.

Det rapporterades nyligen att Migrationsverket ska säga upp personal och att antalet asylsökande till Sverige nu ligger på normala nivåer. Allt är dock relativt. Om man tittar på siffror för de senaste 20-30 åren ligger antalet människor som söker asyl i Sverige fortsatt på höga nivåer, även om det förstås är långt till den unikt höga inströmningen hösten 2015. De nivåer som nu råder skulle ha ansetts höga och föranlett diskussion för tio år sedan.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180112