Förändring av migrationspolitiken

publicerad 25 november 2016
- Av Bo Bäckman

Häromdagen skrev Anna Kinberg Batra en mycket tänkvärd debattartikel i Aftonbladet om Moderaternas nya politik när det gäller migration och integration. Den är tänkvärd särskilt eftersom hon på ett personligt plan beskriver den resa hon själv har gjort i frågorna under de senaste 15 åren. Hennes artikel är en tydlig illustration av att Moderaternas förändring är bestående och baserad på en analys av verkligheten och tidigare politik – den är inte tillfällig och den är inte taktisk.

Jag återger här några viktiga citat ur hennes artikel. ”För femton år sedan skrev jag under en riksdagsmotion med rubriken Fri invandring. Mitt motiv var ideologiskt. ’Om vi menar allvar med talet om människans rätt till frihet måste detta innebära fri rörlighet även för människor.”

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161125