För att fler ska komma i jobb

publicerad 12 maj 2016
- Av Bo Bäckman

Under alliansregeringens tid minskade antalet personer som levde i utanförskap påtagligt och de lägsta nivåerna sedan mätningarna inleddes i början av 1990-talet. Nu går utvecklingen åt fel håll.

Nu är vi på väg mot att en miljon människor i vårt land befinner sig i utanförskap, det vill säga försörjs genom socia – la bidrag och ersättningar. Moderaterna har därför lagt fram nya förslag för att skärpa kraven på egna ansträngningar för att komma i arbete, men också för att fler utrikes födda ska starta företag. Att fler jobbar krävs för att bryta utanförskap och bidragsberoende, så att fler kan ta steget till jobb och egen försörjning.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot för Östergötland och ordförande i konstitutionsutskottet
www.andreasnorlen.wordpress.com

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160513