En starkare riksrevision

publicerad 18 november 2016
- Av Bo Bäckman

I onsdags deltog jag i en riksdagsdebatt om en av Sveriges viktigaste myndigheter, Riksrevisionen – en myndighet som har en turbulent tid bakom sig. Konstitutionsutskottet arbetar nu med rekrytering av tre nya riksrevisorer och riksdagen beslutade i onsdags, på förslag av KU, att det ska tillsättas en brett upplagd översyn för att utreda ett antal frågor om Riksrevisionens organisation, ledning, uppdrag och verksamhet.

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Den regleras i regeringsformen, en av våra grundlagar, och är ett verktyg för att riksdagen ska kunna kontrollera att den statliga verksamheten sköts korrekt och effektivt. Riksrevisionens tillkomst 2003 har inneburit att riksdagens kontrollmakt på det ekonomiska området stärkts. Den oberoende revisionen ökar insynen i statliga myndigheter och verksamheter, säkerställer att offentliga medel används på ett effektivt och önskvärt sätt samt bidrar till ett högt förtroende för den offentliga verksamheten.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161118