En budget som ger färre jobb

publicerad 24 september 2015
- Av Bo Bäckman

I måndags presenterades regeringens budgetproposition för 2016. Det är en budget som bygger på en anti-jobbpolitik och som saknar svar på viktiga framtidsfrågor. Skatterna – främst på jobb och företagande – höjs med uppemot 40 miljarder kronor per år för att bekosta höjda bidrag och traditionell socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik.

Enligt oberoende bedömare kommer denna skattechock att leda till 15 000-20 000 färre jobb. Regeringens politik leder alltså bort från regeringens eget mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Utanförskapet har förändrats. Det är smalare men djupare än förut och drabbar i första hand ungdomar utan gymnasieutbildning och utrikes födda med bristfällig utbildningsbakgrund. Sverige har inte råd att låta unga och utrikes födda utan utbildning vänta i åratal för att få jobb. Regeringen borde fokusera på de som har det svårast att få jobb. Istället gör man det dyrare att anställa unga och försämrar rut-avdraget.

ANDREAS NORLÉN
Riksdagsledamot (M) och KU:s ordförande

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150925