Dags att se på e-röstning

publicerad 18 mars 2016
- Av Bo Bäckman

Härom dagen dömde justitieminister Morgan Johansson (S) ensidigt ut Vallagskommitténs blocköverskridande överenskommelse om att genomföra försök med elektronisk röstning via internet i valet 2018. I Sverige eftersträvar vi sedan länge bred politisk enighet rörande frågor som rör demokratins spelregler. Justitieministerns ställningstagande bryter mot den traditionen.

År 2013 föreslog Vallagskommittén att man i valet 2018 skulle genomföra försök med e-röstning i ett antal kommuner. I kommittén var samtliga riksdagspartier representerade och från Socialdemokraterna deltog bland andra partisekreteraren Carin Jämtin.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot för Östergötland och ordförande i konstitutionsutskottet
www.andreasnorlen.wordpress.com

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160318