Bred enighet mot radikalisering

publicerad 5 februari 2016
- Av Bo Bäckman

Det gångna året innehöll tyvärr händelser som motiverar ett särskilt fokus på arbetet mot radikalisering och extremism. Ett sorgens mörker spred sig över Europa efter terrordåden i Paris. Sverige skakades när en 21-årig rasist gick till dödligt angrepp på en skola i Trollhättan. I onsdags debatterade riksdagen åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism.

Alliansen i konstitutionsutskottet (KU) har lagt en rad förslag för att vässa det förebyggande arbetet och vi är glada över att regeringspartierna har gått oss till mötes. Det innebär att det finns brett stöd i riksdagen för viktiga åtgärder i kampen mot radikaliseringen. I debatten redovisade jag de viktigaste förslagen och de bifölls sedermera av kammaren.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot för Östergötland och ordförande i konstitutionsutskottet
www.andreasnorlen.wordpress.com

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160205