Anfall är inte bästa försvar i KU

publicerad 29 april 2016
- Av Bo Bäckman

Anfall är bästa försvar, tyckte uppenbarligen utrikesminister Margot Wallström och gav sig på konstitutionsutskottet i samband med att KU nyligen frågade ut henne om tre granskningsärenden. Jag konstaterade då att det är KU som granskar utrikesministern, inte tvärtom, och jag tycker att det vore olyckligt om övriga ministrar, som ska frågas ut i vår, skulle ha samma tonläge.

Det vore dåligt för relationen mellan regeringen och riksdagen och dåligt för möjligheterna att nå breda uppgörelser i KU. Om de ändå tänker hoppa på KU vill jag råda dem att ha bättre koll på fakta än Margot Wallström hade.

Självklart kan det finnas anledning att debattera KU:s arbete och vilka KU-anmälningar som görs, men när granskade statsråd angriper KU ger det snarast bilden av att de försöker utnyttja förutfattade meningar om KU för att flytta fokus från granskningen till granskaren.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot för Östergötland och ordförande i konstitutionsutskottet
www.andreasnorlen.wordpress.com

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160429