Allianssamarbetet lever och frodas

publicerad 19 januari 2017
- Av Bo Bäckman

Ibland diskuteras Alliansens framtid och det förs fram spekulationer om att Alliansen kanske kommer att upplösas. För mig är det dock tydligt att allianssamarbetet lever och frodas, även om de fyra partierna under ett par år också ägnar sig åt att utveckla sin egen politik och föra fram sina egna profilfrågor.

Det konkreta samarbetet pågår vecka efter vecka i riksdagen, men låt mig ge två tydliga exempel från den senaste veckan: partiledarnas skolinitiativ i Uppsala och KUalliansens besök i Östergötland.

Vid ett skolbesök i Uppsala i tisdags presenterade Alliansens partiledare, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, fem gemensamma förslag för ökad kunskap och för att stärka integrationen i skolan. Det handlar om högre lön till skickliga lärare, prioriterad timplan för nyanlända elever, mer matematikundervisning, aktivt skolval i hela Sverige samt digitaliserade och externt rättade nationella prov.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170120