Alliansledarna hos Ulf Kristersson

publicerad 15 december 2017
- Av Bo Bäckman

I veckan träffades Alliansens fyra partiledare hemma hos Ulf Kristersson i Strängnäs. Det var symboliskt sett ett viktigt möte, som tydligt markerar att alliansledarna är överens om fortsatt samarbete, om en gemensam kraftsamling inför höstens val och om att bilda regering efter valet om valresultatet medger det.

Allianspartierna har redan samma syn på många frågor, inte minst läget i ekonomin och behovet av reformer, vilket jag skrivit om tidigare. Alliansen står också enig i sin kritik av regeringens ekonomiska politik, vilket är temat för dagens text, som bygger på den analys som görs i den alliansgemensamma delen av de fyra partiernas budgetmotioner denna höst.

Sveriges välstånd kan inte tas för givet. För att Sverige också fortsatt ska vara ett av världens mest framgångsrika länder krävs att de långsiktiga förutsättningarna för tillväxt och jobb i Sverige hela tiden ses över och förbättras. Fler behöver utbilda sig, anstränga sig och driva företag.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ord – förande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171215