Egenkontroll i skogsvårdslagen

publicerad 6 november 2015
- Av Bo Bäckman

Skogsstyrelsen föreslår till regeringen att krav på egenkontroll införs i skogsvårdslagen. Det innebär att den som utför åtgärder i skogen exempelvis blir skyldig att kontrollera att skogsvårdslagens regler om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden följs.

Skogsstyrelsen föreslår att bestämmelser om egenkontroll läggs till i skogsvårdslagen. Detta finns redan i miljöbalken och innebär att en verksamhetsutövare är skyldig att kontrollera sin verksamhet och att de lagar och regler som finns följs.

Verksamhetsutövare kan antingen vara en enskild skogsägare eller ett företag.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151106