Ungdomar ges chansen till jakt

publicerad 16 april 2022
- Av Bo Bäckman
Jakträtt för älgjakt finns bland alternativen man kan söka.

Intresset för jakt är stort i Årjängs kommun. Nu erbjuds unga jägare att ansöka om jakträttsupplåtelse på kommunens mark, två viltvårdsområden i kommunen.

Kommunen äger mark och har möjlighet att upplåta den till jakträtt och gör så. Aktuellt berör det här två viltvårdsområden, Håns viltvårdsområde samt Årjäng-Klevane viltvårdsområde. Här är det också på sin plats att förtydliga detta att jakt även ska vara viltvård.
Intresset för jakt ökar i Sverige och Årjängs kommun är inget undantag. Man har därför utrett möjligheten att upplåta mark till jaktintresserade och nu framförallt till ungdomar. Unga jägare har inte alltid tillgång till egen jaktmark eller en plats i ett jaktlag. Hur ska de då kunna utöva sitt intresse och bli en tillgång för återväxten av jägarkåren? Här finns en lösning.
Nu går kommunen ut med att det är dags att ansöka om jakträttsupplåtelse för ungdomar.
– För att de här unga ska bli godkända så det här upp i viltvårdsområdets stämma och de här stämmorna är ju nu, berättar samhällsbyggnadschefen Peter Månsson. Precis nu så har vi gått ut med en drive där vi påminner om att de ska få anmäla sig.

– Kommunen erbjuder ungdomar jakträtt på kommunal mark. Det kan bli spännande det är en rolig grej vi kan erbjuda ungdomarna som nappar.
– De anmäler sig till mig så får vi handlägga det på samhällsbyggnad. Viltvårdsområden meddelas sedan av Samhällsbyggnadsavdelningen.

Det som hittills gått ut på Facebook är detsamma som står, men utförligare, på kommunens hemsida. För att få sin ansökan behandlad i tid så gäller det att den är inskickad innan respektive viltvårdsområde haft sin stämma. I annat fall får man vänta ännu ett år.
Är Årjängs kommun ensam om ett sådant här erbjudande?
– Jag vet faktiskt inte det. Jag tror att vi är relativt ensamma om det. Jaktintresset har alltid varit väldigt stort hos oss. Det finns ju en återväxt. Kan vi fånga upp någon där så vore det väldigt trevligt.

Har det hört av sig många unga jägare?
– Vi har precis gått ut med det här så jag har inte hört något än.

Den här jakträttsupplåtelsen, som gäller för ett jaktår, är som nämnts aktuell inom de två viltvårdsområdena Håns – och Årjäng-Klevane. Det ställs förstås en del krav på de som ansöker för att det ska komma ifråga för jakträtt. I kommunens information anges att man måste vara mantalsskriven i Årjängs kommun. Företräde ges till yngre jägare, i åldersspannet 18–25 år.
En intressant del i det här erbjudandet är att man kan välja mellan tre olika sorters jakt. De tre benämns: All jakt, älgjakt och övrig jakt. Här finns alltså möjligheter att anpassa ansökan efter vad man är mest intresserad av. Är det endast älgjakt som är intressant så finns alltså det alternativet.

Avtalet som upprättas är mellan Årjängs kommun och den sökande. Man använder Svenska Jägarförbundets standardavtalsmall för jakträttsupplåtelser.
Det kanske är överflödigt att nämna, men den som ansöker om jakträtt ska naturligtvis ha godkänd jägarexamen och intyg på denna ska bifogas. Andra lika självklara delar är att sökande ska ha giltig vapenlicens och även statligt jaktkort för innevarande jaktår.
Mer information finns på Årjängs kommuns hemsida samt på kommunens Facebook.