Tullen behövs vid gränsen

publicerad 10 februari 2017
- Av Bo Bäckman
Tulltjänstemän med hunds sökning efter smuggelgods i bilar.

Töcksfors (vb)

Tullstationen i Hån är en av många arbetsplatser inom Tullverket. Hur jobbar man inom myndigheten? Och hur lyder verksamhetsidén?

Områdeschef för Klarering Norgegränsen, Teresia Fredlund Woronin och gruppchef för Gränsskyddsgrupp Hån, Roger Nilsson, beskriver sina arbetsuppgifter.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210