Möjligheter att ställa om i livet

publicerad 8 april 2022
- Av Bo Bäckman
Lärlingsutbildning mot handel i Årjäng finns bland utbildningarna som ges i kommunen.

För den som går i tankar på en gymnasial yrkesutbildning finns Yrkesvux, som även har lärlingsutbildningar.
Ansökningsperioden för såväl lärlings- som yrkesutbildning pågår fram till 5 juni.

Att utbilda sig som vuxen, oavsett skäl, innebär andra möjligheter än för den som följer det ”raka spåret” utan pauser: grundskola till gymnasium till eventuellt högre utbildning på universitet eller högskola. I detta finns även att man som vuxen har en annan livssituation, vilken man måste ta hänsyn till i sitt val av utbildning.
Yrkesvux annonserar att ansökningsperioden för såväl lärlings- som yrkesutbildning pågår fram till den 5 juni.
Det finns skillnader mellan lärlings- och yrkesutbildningar.
– En lärlingsutbildning innebär att minst 70 procent ska förläggas på ett företag och 30 ska ligga på skolan, berättar Maria Bleckberg som är samordnare på vuxenutbildningen.
– Vi utbildar handledare, så den som tar emot på företaget erbjuds en handledarutbildning.

Lärlingsutbildningarna har inriktningar som grafisk industri, handel och kock i storkök. Det står att de styrs av efterfrågan.
– Vi hämtar information överallt ifrån för att det ska bli bra. Vi vill ju utbilda för att människor ska få arbete.
Exempelvis är det brist på kockar i storkök. Man samarbetar med de storkök som finns inom Årjängs kommun, där man fått tag i lärlingsplatser.

Som exempel på en ren yrkesutbildning finns den till undersköterska. Behovet av utbildade undersköterskor är sedan länge stort.
Sedan finns förstås Komvux jämte Yrkesvux. Där är det andra ansökningsperioder och ett annat utbud av kurser. Maria Bleckberg ser en ökning av de som söker behörighetskurser för att kunna söka vidare till universitet och högskolor, att man behöver komplettera med ett eller några betyg.
– Det ser vi öka markant i Årjäng, vilket är glädjande. Det är otroligt roligt. Det handlar inte bara om omställning, för har man gymnasiebetyg i botten så har man behörighet att söka vidare. Vi behöver ju människor på alla nivåer.

För den som känner att en hamnat helt fel och vill göra något annat finns det några goda råd.
– Det man som individ måste komma fram till är vad en är redo att investera i det här, vare sig det är tid, pengar eller annat. Någonstans kommer man ner i de frågorna.

En viktig del är att det finns ett begränsat antal veckor man kan få studiemedel och sedan kan man inte få mer. Det finns inget ålderstak på lärlingsutbildningarna, men ändå finns begränsningen för studiemedel. Men från 1 januari har dock möjligheten söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, höjts till 59 år.
– Det jag vill skicka med när vi pratar om lärlingsutbildningarna är att den kortaste vi har är den inom handel, en termin, fortsätter Maria Bleckberg.
– Vi vill också försöka ha olika yrkespaket, som de kallas. Då gör vi ibland en lokal knorr på det utifrån vad branscherna behöver. Det viktiga med att vi har kurser om en, två och tre terminer är att det kan tilltala alla.
– Om man inte känner sig redo att ta ett längre åtagande kan en kurs på en termin vara ett alternativ. Vi tycker också det är viktigt att vi har ett varierat utbud i längd på utbildning.

Urvalet bland sökande till utbildningarna är ännu en intressant del. Om det finns fler sökande än platser så ser man till vem som behöver platsen bäst.

FAKTA
Lärlings- och yrkesutbildningar med ansökningstid till 5 juni
• Lärlingsutbildning mot Handel i Årjäng
• Lärlingsutbildning mot kock i storkök
• Lärlingsutbildning mot grafisk industri
• Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska
• Vård- och omsorgsutbildningen som vårdbiträde
Källa: Årjängs kommun