Historiens vingslag känns

publicerad 25 maj 2017
- Av Bo Bäckman
Deltagarna i mötet upprustningsplanerna för tingshuset i Långelanda. Kristina Nilsson,  skötselansvarig från Silbodals hembygdsförening, är nummer fyra från vänster.

ÅRJÄNG (VB)

Värmlandsbygden har gjort ett besök i det gamla tingshuset i Långelanda som numera ligger under Silbodals hembygdsförenings beskyddande vingar.

Dess skötselansvariga för byggnader, Kristina Nilsson, hade den här dagen sammankallat till ett möte för att gå igenom nödvändiga upprustningsplaner.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526