Medierna satte dagordningen

Mediernas valbevakning styrs av traditionell nyhetsvärdering och det är medierna själva, inte politikerna, som sätter agendan.

Share

Främmande makt i trons kulisser

I Hollywoodfilmer har vi lärt oss att krig sker på slagfält och att soldaterna antingen vinner eller dör hjältedöden i en lerig pöl. Dagens krigföring består desto mer av icke-linjär hybridkrigföring i gränslandet mellan krig och fred.

Share

Sverige är värt ett starkt försvar

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa är allvarligare än på flera decennier. Det relativa lugn som präglade Europa efter Sovjetunionens kollaps har stegvis övergått till ökade spänningar.

Share

Det är dags för ministerstyre

Ministerstyre. I Sverige är det ett ord som leder till anmälningar till konstitutionsutskottet och till att statsråd riskerar att få kritik. Grunden är att de svenska myndigheterna inte i detalj ska styra av regeringen.

Share

KD har gjort sitt vägval

Det var ju ingen större skräll att Kristdemokraterna nu tar steget över tröskeln och bjuder in Sverigedemokraterna till överläggningar.

Share

Res för studier, kom hem för jobb

Det råder ett kraftigt överutbud på gymnasie platser i Värmland. Cirka 1000 platser på länets program gapar tomma. Gapen slukar orimligt stora resurser. Samtidigt råder lärarbrist inom fler ämnen.

Share

Rätt att avskaffa värnskatt

Det är löjligt att vissa i opposition till höger nu motsätter sig avskaffandet av värnskatten, det är både en klok reform ekonomiskt och viktigt ideologiskt.

Share

Make utbildning great again

25 procent av alla gymnasieelever i Sverige går ut utan fullständiga betyg eller hoppar av innan det är dags för studenten. 25 procent. Var fjärde elev.

Share

Grön skatteväxling

För en tid sedan meddelade vice statsminister Isabella Lövin (MP) att regeringen avser att återuppta prisökningarna på bensin och diesel.

Share

IS besegrat – blir det bra nu?

Nu förklarar USA IS militärt besegrat. Inte för första gången visserligen, men nu ska det vara på allvar. Men samtidigt höjs många oroliga röster. Vi kanske inte alls kommit närmare fred och stabilitet i Mellanöstern, snarare tvärtom.

Share