Bättre vägledning behövs

En gång var det i Sverige som Bruce Springsteen sjunger i sin gamla hit The River: ”they bring you up to do like your daddy done”. Söner följde i fädrens spår. Bönder följde bönder, präster följde präster. Redan när man föddes var livets väg till stora delar utstakad.

Ett av problemen för dagens skola är att avhoppen från gymnasieskolan är stora. En del av förklaringen kan vara att det finns så många olika möjliga framtider att det kan vara svårt att hålla fast vid ett spår. För den som hoppar av gymnasieskolan finns det inte heller några större möjligheter att få ett jobb – de allra flesta arbetsgivare kräver idag betydligt mer än grundskoleutbildning.

Detta gör att behovet av en väl fungerande studie- och yrkesvägledning har blivit allt viktigare. Samtidigt har det uppdraget blivit allt svårare, eftersom både arbetsliv och studiemöjligheter har blivit mer komplicerade.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Trångt runt riksdagsspärren

Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oskarsson är forskningsledare för det svenska valforsknings – programmet vid Göteborgs universitet. I sin senaste sammanvägning av mätningarna från de traditionella opinionsinstituten konstaterar han att tre partier hamnar under riksdagens fyraprocentsspärr.

Feministiskt initiativ, som inte sitter i riksdagen, får 2,4 procent. Kristdemokraterna får 3,4 procent och Miljöpartiet 3,9. Om siffrorna står sig skulle det innebära att nästan tio procent av väljarkårens röster – runt 750 000 väljare – inte skulle ge utdelning i riksdagsmandat.

Sven Erik Jansson
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share

Vart tog bonusen vägen?

Är bonus-malus det bästa regeringen har att komma med? Den borde kunna bättre. Den består trots allt bland annat av ett så kallat miljöparti. Så varför fördröja målgången?

Motormännens Riksförbund är de senaste (DI 3/5) i raden av kritiska röster som höjts emot det planerade bonus-malus-systemet. Högst miljönytta uppnås enligt dem genom skattelättnader för miljöbilar, skrotningspremie för äldre bilar och genom att lyfta fram klimatsmarta drivmedel som biogas. En fråga även Centerpartiet idogt drivit. Och med tanke på den knappast väl tilltagna bonusen vid ett elbilsköp, 45 000 kronor, uppnår regeringen verkligen målet?

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170512

Share

Europas två utanförskap

2017 verkar inte bli det år då högerpopulisterna kom till makten i Europa. De blev inte störst i Nederländerna, och inte i det franska presidentvalet. I den andra omgången tyder allt på att Emmanuel Macron vinner, kanske med 60 procent av rösterna mot 40 procent för Marine Le Pen. I Tyskland, som snart ska välja ny Förbundsdag, genomgår Alternativ für Deutschland en ledarkris. Och i det brittiska valet lär inte UKIP få några stora framgångar.

Vi ser en stark liberal mobilisering. Brexit och Trump blev skrämskott för den tysta majoriteten. Det öppna samhället är i fara, och EU – efterkrigstidens viktigaste skapelse i Europa, är hotad. Men det att högerpopulismen nu tycks hejdas innebär förstås inte att alla problem är lösta. Tvärtom, de problem som drivit EU in i dagens krisläge återstår fortfarande att lösas. Dit hör de två utanförskap som drabbar olika delar av Europas befolkning.

Per Granstedt (C)
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170505

Share

Utmaningar för partierna

Visst är det bra att unga är intresserade av politiska frågor. Men det är oroande att deras förtroende för partipolitik och politiker sviktar. Förtroendet är till och med lägre än det är för arbetsförmedlingen. Så är det om man får tro undersökningen Ungdomsbarometern.

Anton Landehag, expert vid Ungdomsbarometern, säger till Svenska Dagbladet (19/4) att det ökade politiska engagemanget hänger ihop med en ökad tro på den egna möjligheten att påverka. Man engagerar sig i olika sakpolitiska organisationer eller ändrar vanor. ”Om du som ung i dag vill göra nåt åt klimatproblemen – då slutar du äta kött, handlar ekologiskt med mera. I någon mening kan man prata om en livsstilsdimension som blivit politisk”, säger Anton Landehag.

Sven Erik Jansson
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428

Share

Tidig vattenbrist

Förra årets vattenbrist inte bara upprepar sig, utan förvärras dessutom ytterligare. Återigen upprepas därför även uppmaningarna kring lägre förbrukning. Vi behöver snarast anpassa oss till klimatförändringarna. Vårt fönster ut mot övriga världen får nog tyvärr anses vara en förtida glimt av vad framtiden kan ge oss i form av utmaningar.

De senaste forskningsresultaten från exempelvis Nationellt kunskaps – center för klimatanpassning ger oss en påminnelse om att vi ännu inte sett alla följder av klimatförändringarna. Sommaren 2014 var rekordvarm och de problem vi nu märker av med låga grundvattennivåer, började allt mer visa sig runt om i hela landet efter den sommaren. Sedan har problemen ökat då både hösten och vintern förblev torra. Sveriges geologiska undersökning, SGU, bedömning från förra året om grundvattennivåerna blir nu realitet.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421

Share

Existentiella samtal i Karlstad

Kristdemokrater anser att det inte längre finns någon allians för valet 2018 om inte partiet överlever. Partiet ser därmed framför sig en lång kö av stödröstande borgerliga väljare. 3,7 procent (snittet fram till mars) i Sifo ger inte direkt något större utrymme för dagdrömmeri. KD:s fokus borde istället ligga på dess absoluta existens.

Stödröstningskapitalet sinar. Det är KD väl medvetet om. Tonläget är högst troligt desperat när partiet samlas i Karlstad för dess kommun- och landstingsdagar. Värdekonservativismen i dagens Sverige är inte på något sätt hotad, däremot är det inte troligt att de med åsikter som överensstämmer med ideologin söker hemvist i just KD.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170413

Share

Svårt gå från företag till politik

Fanns det något som republikaner av alla sorter kunde enas om under den amerikanska valrörelsen så var det att det sjukförsäkringssystem som införts under Barack Obama, det som kallas ”Obamacare” skulle avskaffas. Valet gick bra för Republikanerna och de vann kampen om presidentposten och fick majoritet i båda kongressens kamrar.

Men när representanthuset skulle rösta om förslaget att ersätta Obamacare slutade det i magplask. Talmannen Paul Ryan fick inte ihop tillräckligt stöd för att förslaget skulle få majoritet. Republikanerna var eniga om att Obamacare var dåligt, men de var långt ifrån överens om vad som ska komma i dess ställe.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Share

Ökad tillsyn bättre än förbud

Trots att Sverige ofta kan upplevas som ett nästan sönderbyråkratiserat land, verkar det orimligt lätt att lura systemet.

Uppgifterna i rapporten ”Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013-2016” är skrämmande. Rapporten är skriven av Centrum för asymmetriska hotoch terrorismstudier vid Försvarshögskolan som presenteras av Finansinspektionen.

Där kan man läsa att personer som väljer att åka och strida för terrorgruppen IS gör det med hjälp av svenskt barnbidrag och ersättning som ska gå till funktionshindrade. Det är provocerande på så många olika sätt att det inte går att begripa hur det kan få förekomma. Hur våra system kan vara så totalt öppna för missbruk.

Eva Bofride
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317

Share

Många myter om urbanisering

En ny rapport om urbaniseringen visar att de förenklade generaliseringar vi ofta gör av ”landsbygden” och varför dessa inte stämmer.

När professorn Kjell Nordström körde en ”inspirationsföreläsning” om glesbygden lyckades han få ett enormt mediegenomslag. Detta tack vare att han ville ”skaka om” som det brukar heta när folk slänger ur sig lite omotiverade provokationer, och kallade glesbygden för skräpyta.

Det spred sig vidare och så vips var en av höstens mesta mediestormar igång. För att vara ett förenklat och inte särskilt underbyggt uttalande fick det mängder av uppmärksamhet.

Hanna Marie Björklund
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170310

Share