Vill se en ny färdriktning

Daniel Bäckström (C)

Den rödgröna regeringen är nu inne på sitt fjärde regeringsår. Ofta hör vi statsministern och övriga ministrar uttala hur bra det går för Sverige och att regeringens politik ger önskad effekt.

Men i realiteten finns det många tecken som visar det motsatta. Vi ser hur klyvningen ökar mellan människor och områden i vårt land, trots internationell högkonjunktur och ökad handel. Regeringen straffbeskattar företagen, låter vårdköerna

Share

Sätt svinen bakom galler

Exklusiv intervju – Annie Lööf (C)

KARLSTAD (VB)

Centerpartiets partiledare gästade Karlstad och talade om åtgärderna efter metoo.

Som enda tidning fick Värmlandsbygden en exklusiv intervju med centerledaren.
– Slopa preskriberingstiden för brott mot

Share

Ulf Kristersson i Karlstad

Partiledaren tror på ett jämnt val

Partiledaren för Nya Moderaterna Ulf Kristersson (M) är tillsammans med några av sina partikollegor ute på en Town Hall-turné runt om i Sverige. Första stoppet på turnén var i Karlstad. Det var en positiv och laddad partiledare som mötte åhörarna på hotell Scandic Winn en regnig januarikväll.

 Många värmlänningar hade trotsat snöblasket och tagit sig till Scandic Winn för att lyssna på och ställa frågor till och få en glimt av den nya moderatledaren som tillträdde sin post för fyra månader sedan. Förutom Ulf Kristersson deltar även

Share

Politiker representerar allt färre

Ser man bakåt så är allt färre svenskar medlemmar i ett politiskt parti. I de nomineringstider som just nu är inne i sitt slutskede inför valet har nya sätt att rekrytera prövats. Partier annonserar efter intresserade och jakten på nya namn är ständigt närvarande. Du kan gå från inte ens medlem till fullmäktigeledamot på ett kick.

Förutom att partierna har en smalare bas att hämta ur, blir det minskande medlemsantalet ett demokratiskt dilemma eftersom politikerna företräder allt färre svenskar.

Allt färre känner personligen en politiskt aktiv person och detta skapar klyftor som göder politikerförakt och mytspridning om det ljuva livet många tror det innebär att ha ett politiskt uppdrag.

Det enda partiet som ökat sedan valet 2014 är Sverigedemokraterna. En uppgift som ska ställas mot att SD samtidigt har en stor andel företrädare som hoppar av sina uppdrag eller bli uteslutna av partiet men sitter kvar som vildar.

Avhoppen finns dock i alla partier under en mandatperiod. Många väljer bort politiken när det så kallade livspusslet har för många bitar.

När det inte längre är en självklarhet att folk engagerar sig på ideologisk grund, utan är mer intresserade av sakfrågor, blir det en självklar konsekvens att partierna får svårare att rekrytera. Partiorganisationer är tyngda av tradition och en inbyggd trögrörlighet som är till för att skapa kontinuitet och hållbarhet. Ett parti som ständigt ändrar sig efter vilka frågor folk är intresserade av för tillfället, får svårt att överleva.

Det finns dock anledning att nyansera den mörka bilden, i SKL-rapporten ”Att ta plats i politiken, om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken” (2015), påpekar man att valdeltagandet har ökat i varje val sedan 2002 och förtroendet för politiker och för de politiska partierna har trots allt stärkts sedan bottennoteringarna i slutet av 1990-talet. Det är således inte det politiska intresset som har minskat utan hur man får utlopp för det.

Rapporten slår också fast att partiernas medlemsförluster bromsats upp och planat ut under 00-talet. I arbetet med rapporten som alltså kom 2015, har partierna också svarat att de inte upplever något större problem att hitta kandidater till förtroendeuppdrag.

Men problemet med representationen kvarstår.

Det är svårt att se någon väg tillbaka till den tid när det ansågs som helt naturligt att vara med i ett politiskt parti. Vid sidan om hur mycket man har i lön är hur man röstar svenskarnas bäst bevarade hemlighet.

De traditionella partierna har svårt att hävda sig med sin problematisering av samhällsfrågor när det finns ett parti bredvid som viftar frenetiskt med en rad enkla lösningar. Det samhälle som dessa enkla lösningar skulle skapa är dock ett samhälle som få skulle vilja leva i.

Förutom att vara det enda (?) partiet som ökar antalet medlemmar är Sverigedemokraterna också ensamt om att ha betydligt fler som uppger att de tänker rösta på dem än som faktiskt sympatiserar med partiet (SCB).

Share

Väljarna kräver lyhörda partier

Ny Demokrati fångade upp där det svenska missnöjet och motståndet pyrde som mest på 1990-talet. Partiet försvann år 2000. Däremot, det politiska tankegodset partiet lämnade bakom, det lever än. 18 år senare planeras en nyuppstart. Men finns efterfrågan?

NyD:s företrädare påstod att det stod närmare verkligheten, att det var ett verklighetens folk, och representerade folkets egentliga tankar och åsikter. Alla inom politiken som ser sig som upplysta, hamnar till slut i periferin. Ändå ska dessa partier inte underskattas.

Kanske lyckas ingen nystart av just detta parti, men även i dagens Sverige efterfrågas dessa partier. Missnöjet mot politiken, och kanske främst politikerna, är på sina håll ganska utbrett. Våldet ökar, och i och med detta byggs det upp en genomsyrande rädsla. Alternativa medier gör sitt yttersta för att utnyttja denna rädsla och applicera den på alla tänkbara samhällsområden. Ett sätt att underhålla efterfrågan.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202

Share

Faktaresistensen måste bekämpas

Den växande faktaresistensen riskerar att göra stora delar av den kommande valrörelsen olidlig. Det verkar de flesta vara överens om.

Många hänvisar till att man ska se på fakta men menar med det bara fakta som styrker den egna tesen eller verklighetsuppfattningen. Ofta tvingas man nog även kalla det ”fakta” snarare än fakta. Värre än att det kommer att framkalla stort obehag hos många är att fenomenet direkt och brutalt påverkar demokratin och därmed hela vår tillvaro.

Vi har sett de praktiska konsekvenserna med en rad utbrott av mässling på grund av att personer inte vaccinerar sina barn. Man lever i tron att det bara är ”nyttigt” att genomlida sjukdomen och att det är värre för hälsan att ta vaccinet.

Det finns anledning att vara både kritisk och skeptisk till hur olika preparat påverkar människan men när de som har kunskap och är utbildade avfärdas som att vara köpta av läkemedelsföretagen och att de bara bedriver skrämselpropaganda är kritikerna svåra att ta på allvar

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180126

Share

Federley är rätt man på rätt plats

Det brukar heta rätt man eller kvinna på rätt plats, så har nu skett när Centerpartiets Fredrick Federley blivit utnämnd som ny huvudförhandlare kring djurhälsa i EU. Ett område som är viktigare än det möjligtvis kan låta som.

Fredrick Federleys nya roll kommer innebära att han kommer representera EU-parlamentet mot EUkommissionen kring lagförslagen om djurhälsa, den så kallade Animal Health Law. Som tämligen bekant, har vi i Sverige ett djurskydd som ligger långt före övriga Europa, och även övriga världen. Det är en väldigt viktig del av EU. Hur vi ser på djuren, och hur vi därför även behandlar dem, visar sig sedan i antibiotikaanvändningen. En livsviktig fråga.

För svensk del lämnade regeringen nyligen den nya djurskyddslagen till lagrådet. En lag som enligt landsbygdsministern, Sven-Erik Bucht (S), inte ska gå in på detaljnivå. Och ambitionen är mycket god.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180119

Share

Finns kvittot kvar?

Jul- och nyårshelgerna blir ofta en tid då det inte bara julstädas. I anslutning till att det gamla året tar slut passar många på att rensa i hyllor, garderober och förråd. Det kan hända att man, åtminstone om man levt ett tag, stöter på en pärm med gamla papper. Kanske de där betygen från årskurs åtta, pärmen med alla låneavier från första lägenheten eller kanske kvitton från köpet av den första datorn.

Men även hos den som sparar mycket, är det mesta kastat. Tänk bara på alla kvitton som man kastat genom åren. Inte på bilen eller de dyra kapitalvarorna, utan på all de där mindre sakerna som du köpt. Enligt Svensk Handel skrivs det varje år ut 1,7 miljarder papperskvitton i Sverige. Många av dem kastas direkt.

Johan Örjes
Centerpressens Nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180112

Share

Bättre arbetsmiljö ska krävas

När Fredrik Reinfeldt aviserade behovet av att svenskarna jobbar längre än till 65 år möttes han av spott och spe. Sedan dess har allt fler insett att det handlar om en ren nödvändighet för att klara vår gemensamma välfärd.

Men det finns också en befogad oro i många grupper hur man ska orka jobba längre med den stress och arbetsbelastning som är verklighet för väldigt många i dag. De flesta orsakerna till sjukskrivningar och ohälsa är stressrelaterade. Stress i sig är inte farligt men när stressen blir konstant är den rent livsfarlig. Och sjukskrivningarna på grund av detta ökar dramatiskt. Inte minst bland kvinnor.

Brist på återhämtning och möjligheter att andas mellan varven är ett faktum på hela arbetsmarknaden. Sjukfrånvaron är ett gigantiskt problem både för folkhälsan och för företagen. Med tanke på att det är företagen som initialt får betala för ohälsan borde det förebyggande arbetet i sig vara en självklar drivkraft men är det tyvärr inte. Många lägger orsaken till problemen på individerna istället för på arbetsmiljön och hur företaget är organiserat.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171229

Share

Lantbrukets dag i riksdagen

Lantmännens ordförande Per Lindahl och Magnus Oscarsson, arrangör för lantbrukets dag.

SVerige (VB)

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) och Hushållningssällskapet samlade till Lantbrukets dag i riksdagen. Bland de konkreta resultat som kom ut av dagen var att försöka ändra skrivningen i miljöbalken om att jordbruk är miljöfarlig verksamhet.

Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) har kommit med flera engagerade initiativ för jordbruket.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: PRIVAT

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171222

Share