Svenske bonden lever ännu

”Det finns femton utrotningshotade arter i Sveriges natur. En av dem bär keps”. Det var rubriken på en annons som Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, publicerade 1988. Den ingick i en kampanj med avsändaren Sveriges bönder. Kampanjen belönades med reklampriset Guldägget.

Det har gått upp och ned med förtroendet för de svenska bönderna. Idag ser det rätt bra ut, om man får tro en undersökning som LRF låtit göra genom undersökningsföretaget Ipsos. 88 procent av de tillfrågade värderar råvaror och mat från Sveriges bönder mycket eller ganska högt. 74 procent tycker att Sveriges bönder har mycket eller ganska stor betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd och 71 procent tycker att Sveriges bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170721

Share

Vem betalar mest skatt?

Att regeringen håller fast vid höga inkomstskatter men gärna förhandlar om sådant som bolagsskatt är märkligt, då är till och med vänstervridna ETC mer rätt ute.

Den klart vänsterlutande tidningen ETC gick för någon vecka sedan ut med en kampanj där de försökte uppmärksamma att den kända affärskvinnan Antonia Ax:son Johnson enligt dem betalar mindre skatt än en kassörska på Ica.

Det låter onekligen konstigt, som höginkomsttagare betalar man en av världens högsta marginalskatter i Sverige. Som företagare betalar man även förutom egen lön arbetsgivaravgifter på de anställdas löner, skatt på företagets vinst och även särskild skatt på aktieutdelningen som eventuellt blir över. Att påstå att en storföretagare som Johnson betalar runt 20 procent i skatt är faktiskt skrattretande med allt det i beaktande.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170714

Share

Skolinspektionen bör granska simkunnigheten

Sverige är ett land fyllt av sjöar, omgivet av vatten, det blir tydligt så här på sommaren. Det är ett land fyllt av bad och båtar. Sjö och hav är underbart, lata dagar på stranden, lekar i vattnet, fiske, en skön paddling längs en å som stilla flyter fram.

Men vatten kan också vara skrämmande och farligt, livsfarligt. Drygt 100 personer per år drunknar varje år och under senare år verkar trenden tyvärr vara stigande. Precis som i många andra områden finns det sådant som ökar riskerna, många av dem som drunknar är män, har druckit alkohol och saknar flytväst fast de är ute på sjön.

I ett land som Sverige är det en baskunskap att kunna simma. Det har ansetts så viktigt att det till och med finns med som ett kunskapskrav i den svenska skolan. Det är en färdighet som skolan har en skyldighet att se till att eleverna skaffar sig senast i årskurs sex.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170707

Share

Utveckla hellre än straffa

Regeringen går vidare med sin flygskatt men Centerpartiet har ett bättre förslag, generellt bör vi försöka gå mot att ersätta teknik snarare än att straffa beteenden.

Under en längre tid har regeringen flaggat för att man vill införa en skatt på flygresor i Sverige. Argumentet är att motverka koldioxidutsläppen som flyget orsakar men har fått kritik främst på grund av att det är svårt att visa på att just den effekten kommer kunna uppnås. Denna fråga har snurrat länge i debatten och till och med fått Alliansen att hota med att lägga ett misstroendevotum mot finansministern om den förs in i budgeten, vilket låg bakom förra veckans stök i riksdagen. Frågan väcker onekligen känslor.

Klimatkrisen är akut, problembilden är inget vi behöver diskutera utan den är redan tydlig. Transporter generellt är en del av detta, deras förbränning av fossila bränslen bidrar till utsläppen. Flyget är en av dessa transporter, och därför är det relevant att diskutera hur flygets utsläpp kan minska, på samma sätt som vi behöver gör med alla trafikslag.

Hanna Marie Björklund
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170630

Share

Förbjud för barns hälsa

Reklam riktad till barn är ett ofog. Den är ytterst paradoxal genom att den både förmedlar skeva kroppsideal och skräpprodukter som leder till allt annat än dessa så kallade ideal. Så förljugen tillåts tyvärr denna industri vara.

WHO har tidigare uttryckt befogad oro över att allt mer riktad reklam till barn avser skräpmat och läsk. Barnen exponeras ständigt för denna reklam via sociala medier i mobilen och därför ansåg WHO att EU:s medlemsstater skulle lagstifta mot denna digitala marknadsföring riktad till minderåriga eftersom WHO ansåg att den bygger på barnfetmaepidemin.

Även om inte alla barn som upplever skräpmatsreklam drabbas av fetma, så finns det en mängd andra följdeffekter av att äta dessa så kallade näringsfattiga livsmedel som tillsammans med salt och fett, ofta innehar mycket högt sockerinnehåll. Det vill säga, de är inte till för några människor egentligen, men särskilt inte till barn.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Det rör sig i väljarkåren

För en vecka sedan kom Statistiska Centralbyråns stora partisympatiundersökning. Den ruskade om med tillbakagång för (M), uppgång för (C) och oförändrat för (S) sedan mätningen i november. Nu har också dess andra del publicerats, nedbrytning på hur olika väljargrupper har sina sympatier. Och visst kommer partierna att lusläsa siffrorna för att se hur det går i olika befolkningsgrupper.

(S) kan andas ut för man är fortfarande störst bland LO-medlemmarna. Visserligen knappt 45 procent, men man tappar inte till (SD) som är nummer två (21 procent). I maj för tre år sedan hade (S) över 56 bland LOmedlemmarna.

Och Centerpartiet kan glädja sig åt att fördubbla sympatierna hos TCO-medlemmarna – från 5 till 11 procent – och att man attraherar över 15 procent av Saco-medlemmarna torde glädja. Likaså går det bättre bland företagare (inklusive lantbrukare) för partiet även om 17 procent är för dåligt för ett parti med egenföretagarfrågor på agendan. Både (M) och (SD) är större.

Sven Erik Jansson (C)
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Share

Utanför fållan väntar vargen

SCB:s stora partisympatiundersökning gav både utrop av glädje, suckar av lättnad och instämmande nickar. Valet ligger lite för nära i tiden för att vifta bort viktig statistik som oväsentlig.

Undersökningen visar att även nästa regeringsbildning blir högst problematisk. Några utspel som skett nyligen visar också att maktkamp för maktkampens skull inte är att föredra. Från både L och M kom försök till myteri. Utspel som visar på hur nära valet är. Och att nu byta partiledare får snarare, än att tros vara ett geni drag, kategoriseras under dåraktighet.

Detta inser bägge nämnda partier och lämnar maktkamperna därhän. Men desperationen växer sig allt starkare. En desperation som alldeles för lätt kan gå överstyr till att bli kostsamma misstag. Desperationen går att förstå – L hamnar på oförändrade 5 procent, och M rasar förväntat ner, ända till 18,1.

Mathias Grimpe
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170609

Share

Kärlek är inte en åsikt

När vi i efterhand reflekterar över hur människor historiskt har förtryckts, mördats och förföljts brukar det ofta landa i slutsatsen: vi får aldrig glömma och vi får aldrig låta det hända igen. Förvisso en viktig slutsats men ändå händer det igen, hela tiden.

Rapporterna som kom i början av april från den ryska delrepubliken Tjetjenien var förfärande. Den ryska tidningen Novaja Gazeta berättade om hur hundratals hbtq-personer på kort tid försvunnit. Det skulle förekomma en massutrensning av delrepublikens homo- bioch transsexuella invånare.

En talesperson för ledningen tillbakavisade rapporteringen med konstaterandet att det inte finns några hbtq-personer i Tjetjenien. ”Om sådana människor existerade i Tjetjenien skulle polisen inte behöva oroa sig för dem, eftersom att deras egna släktingar skulle skicka dem till en plats de aldrig skulle kunna återvända ifrån”, säger Alvi Karimov till den statliga ryska nyhetsbyrån Interfax, enligt TT.

Eva Bofride (C)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share

Bättre vägledning behövs

En gång var det i Sverige som Bruce Springsteen sjunger i sin gamla hit The River: ”they bring you up to do like your daddy done”. Söner följde i fädrens spår. Bönder följde bönder, präster följde präster. Redan när man föddes var livets väg till stora delar utstakad.

Ett av problemen för dagens skola är att avhoppen från gymnasieskolan är stora. En del av förklaringen kan vara att det finns så många olika möjliga framtider att det kan vara svårt att hålla fast vid ett spår. För den som hoppar av gymnasieskolan finns det inte heller några större möjligheter att få ett jobb – de allra flesta arbetsgivare kräver idag betydligt mer än grundskoleutbildning.

Detta gör att behovet av en väl fungerande studie- och yrkesvägledning har blivit allt viktigare. Samtidigt har det uppdraget blivit allt svårare, eftersom både arbetsliv och studiemöjligheter har blivit mer komplicerade.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Trångt runt riksdagsspärren

Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oskarsson är forskningsledare för det svenska valforsknings – programmet vid Göteborgs universitet. I sin senaste sammanvägning av mätningarna från de traditionella opinionsinstituten konstaterar han att tre partier hamnar under riksdagens fyraprocentsspärr.

Feministiskt initiativ, som inte sitter i riksdagen, får 2,4 procent. Kristdemokraterna får 3,4 procent och Miljöpartiet 3,9. Om siffrorna står sig skulle det innebära att nästan tio procent av väljarkårens röster – runt 750 000 väljare – inte skulle ge utdelning i riksdagsmandat.

Sven Erik Jansson
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share