Klassiskt småbruk

publicerad 21 maj 2015
- Av Bo Bäckman
”Trappa” är ett klassiskt småbruk i Västra Bön i Karlanda i Årjängs kommun. Gården består av 36 hektar mark där 28 hektar är skog och sju hektar åkermark. Avståndet är en mil till Töcksfors och två mil till Årjäng.
”Trappa” är ett klassiskt småbruk i Västra Bön i Karlanda i Årjängs kommun. Gården består av 36 hektar mark där 28 hektar är skog och sju hektar åkermark. Avståndet är en mil till Töcksfors och två mil till Årjäng.

Karlanda är en del av Årjängs kommun. Töcksfors som är närmaste tätort och orten är känd för det gränshandelscentrum som finns här. Många är de hitresande norrmän som vill göra fynd på den svenska sidan om gränsen.

Gården är vackert belägen i ett öppet odlingslandskap med flera andra gårdar inom synhåll. Mangårdsbyggnadens tomt ligger på en kulle med en stor och vacker ask som ett vakande vårdträd över trädgården. Byggnaderna är väl underhållna med ett ett och ett halvplans bostadshus som nyligen har fått ny brädfodring.

Invändigt finns behov av nya ytskikt och viss renovering. Huset värms med nyinstallerad jordvärme. Boarean uppgår till cirka 100 kvm och fördelas på fyra rum och kök.

Det finns en äldre, relativt stor, ladugård i gott skick med bland annat nylagt plåttak. Strax intill mangårdsbyggnaden finns ett vackert magasin och därutöver finns flera byggnader som bland annat tjänat som smedja, snickarverkstad och garage.

Fastigheten är fördelad på ett större skifte om 32 hektar och två mindre skiften om ytterligare tre hektar. Åkermarken ligger samlad kring byggnaderna och skogen tar vid 200 meter bakom lagården söder om gården.

Skogen har en tilltalande åldersklassfördelning med cirka 2000 kubikmeter slutavverkningsskog. Det är rejäl timmerskog med företrädesvis grov granskog. Det totala virkesförrådet uppgår till cirka 4000 kubikmeter. Skogsmarkens produktionsförmåga är god med en medelbonitet på drygt sju kubikmeter per år och hektar. Tillväxten i skogen beräknas till 170 kubikmeter per år enligt skogsbruksplanen.

För den som vill bo på landet, har ett intresse av jord och skog och jakt, med bekvämt pendlingsavstånd till Töcksfors och Årjäng kan Trappa vara ett gott alternativ. Man har ungefär lika långt till Oslo som till Karlstad så att kommunikationerna måste säga vara väldigt gynnsamma. Är det något för dig? Vår fastighet säljs med ett utgångspris om 2 miljoner kronor.

Text: MARI NÄLSÉN och TOMAS KARLSSON
Bild: TOMAS KARLSSON