Gaperhult Hattre

publicerad 10 maj 2019
- Av Dennis Johansson

GÅRD TILL SALU (VB)

Veckans gård ligger ungefär mitt på östra sidan av Värmlandsnäs ungefär tre mil från Säffle centrum. Den totala arealen är fem hektar i ett skifte.

Den produktiva skogsmarken uppgår till två hektar gallringsskog, impediment är ett hektar och åker uppgår också till två hektar.  Möjlighet finns till jakt på älgkalv och jakt på småvilt sker på egen mark.

MARI NÄLSÉN
Foto: JOHAN HÖWLER/STUDIO 054

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 10 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande