Eldhärjat slott till salu

publicerad 21 juli 2016
- Av Bo Bäckman

DCIM100MEDIADJI_0476.JPGI en naturskön kulturmiljö vid sjön Vindommen reser sig torn bakom träden. Efter den senaste branden för några år sedan har den här vackra byggnaden lämnats åt sitt öde på sin underbara tomt. Välkommen till Hägerstad slott som är veckans gård till salu

På vägen mellan Falerum och E 22 ligger Hannäs. Enklast att hitta hit från Valdemarsvik eller E 22 är att köra mot Västertryserum och Falerum. Från Åtvidaberg och senare Falerum kör man alltså mot Valdemarsvik.

Landskapet är skönt omväxlande i alla avseenden. Jordbruksmark, gårdar, skog, vatten, backar och dalar blandas till en vacker tavla att avnjuta under färden. Vid Hannäs ska man svänga av rakt söderut på den väg som leder mot Ukna och där finns den väg till vänster som leder till Hägerstad slott.

Corps-de-logi eller själva slottsbyggnaden är härligt belägen i en vik av sjön Vindommen med vatten på tre sidor. Byggnaden med sina två torn är på alla sätt ett mindre slott. Det är på samma gång en estetiskt mycket tilltalande bostad som ett byggnadsminne.

Slottet uppfördes 1868-69 och har två våningsplan med souterrängvåning och vindsvåning. Med 22 rum och en total golvyta cirka 900 kvadratmeter, inklusive 157 kvadrat i biytor.

Under sommaren 2011 eldhärjades vinden på slottet. Brandkåren lyckades begränsa elden dit och undvika mer omfattande skador.

I samband med återuppbyggnaden satte man in nya vatten- och avloppsledningar i plast i hela slottet. Vindsvåningen fick ny isolering i tak, golv och väggar. Ett nytt plåttak, nya hängrännor och stuprör tillkom. Dessutom byttes alla äldre elledningar. Ändå drabbades slottet inom några månader av ännu en brand på vindsvåningen som förstörde mycket.

De omfattande skadorna på övre plan har ansetts oförsvarligt dyra att reparera till tidigare skick så efter branden har slottet stått utsatt för väder och vind. Idag antas det vara ett rivningsobjekt men kanske kan det finnas någon kreativ lösning för att rädda det. Kanske kan åtminstone exteriören, denna magnifika eleganta profil, bevaras fast med en i huvudsak enklare interiör än den ursprungliga med takmålningar, stuckaturer och takrosetter.

Den elva tolv hektar stora arealen som hör till slottet uppges sakna ekonomiskt intresse och lämpar sig bäst till bete. Däremot finns många registrerade fornlämningar och stora naturvärden. Enligt Länsstyrelsens uppgifter har man påträffat 25 nationellt och 9 regionalt rödlistade arter ur den lägre faunan inom reservatsområdet. Det är mycket ovanligt på en så liten yta så Hägerstad slotts ekhage placeras därför bland de fem till tio viktigaste ekområdena i länet.

Tomten inrymmer även flera andra byggnader såsom Trädgårdsvillan, Gröna villan, växthus, sjöstuga och ekonomibyggnader.

Fastigheten Hägerstad slott öppnar genom sitt vackra läge och alla övriga byggnader för verksamheter, boende och eventuellt med en kvarvarande slottsbyggnad för många idéer och drömmar. Den här fastigheten är mycket mer än sitt slott.

Text: BO BÄCKMAN


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram