Utredning kring boenden

publicerad 30 december 2016
- Av Bo Bäckman
”Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att bevilja socialnämndens ansökan om stöd för att genomföra boendeutredning.” Infälld bild: Ann-Katrin Järåsen.

torsby (vb)

Det har förekommit förslag om neddragningar av verksamheten i särskilda boenden och protester har framförts. Vad som är rätt väg att ta ska utredas så att man får en långsiktigt bra lösning. Än finns inga beslut om neddragningar.

Den 12 december mottogs protestlistor mot sådana förändringar i verksamheten vid Finnskogahemmet in till Torsby kommun. I ett meddelande undertecknat Ann- Katrin Järåsen (S), kommunstyrelsens ordförande, klargörs därför vilka beslut som tagits angående eventuella neddragningar i särskilda boenden.

Text: BO BÄCKMAN
Bild (Ann-Katrin): Yderstigs bild, Torsby

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161230