Upplyste om litteratur, konst och musik

publicerad 31 mars 2022
- Av Berit Juhl
Peter Olausson presenterade Öivind Åsberg.

Värmländska akademien är en av Sveriges regionala akademier och konstituerades den 26 maj 2002. Enligt sina stadgar ska akademien diskutera kring och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt främja forskning inom dessa områden.

Akademien består av minst tolv och högst 24 ledamöter. Ny ledamot utses efter förslag av akademiledamot. Ny ledamot intas om alla ledamöter är eniga om valet.
Hertigen av Värmland HKH Prins Carl Philip är akademiens beskyddare i Värmland och här finns många kända kulturpersoner.
Preses kallas ordföranden i en vetenskaplig akademi eller liknande äldre sammanslutning. Peter Olausson är preses för värmländska akademien, vice preses är Bengt Sahlström.

Det nittonde högtidsmötet hölls på Sahlströmsgården och tema för dagen var ”Dolda pärlor i den värmländska litteraturen” och samlade ett stort antal åhörare.
Bengt Sahlström hälsade alla välkomna till högtidsmötet och därefter läste Preses Peter Olausson upp Svenska akademiens uttalande om stödet till Ukraina och Värmländska akademien beslöt att anta uttalandet som sitt.

Bengt Sahlström presenterade överintendent Bo Vahlne som berättade om finnskogsvandraren Nils Keyland som föddes i Mangskog. Keyland studerade bland annat i Karlstad och vistades under en period i Amerika. Han kom dock tillbaka till Sverige och var intresserad av folklivsforskning. Hans specialområde blev de värmländska finnbygderna och dokumentation av livsföringen och byggnader, främst rökstugor.
Riksspelman Mats Berglund spelade och sjöng några av Nils Keylands låtar.

Carin Bergström, docent i historia, berättade om sin bok ”En drottnings liv” vilken handlar om prinsessan Sofia av Nassau som gifte sig med den svenske hertigen Oscar av Östergötland. De blev senare kung Oscar och drottning Sofia på de förenade rikena Sverige och Norge. De fick fyra söner. Gustaf, Oscar, Eugen och Carl. Gustav blev senare kung Gustav den femte. Carin beskriver drottning Sofia och hennes liv i Sverige. Hon var angelägen om att barnen skulle gå i vanliga skolor. Prinsarna kom bland annat på besök till Sunne för att träffa Anders Fryxell. Hon besökte Värmland vid några tillfällen och Sofia vistades ibland på Longs slott utanför Grums.

Claes Åkerblom berättade om författaren Eyvind Johnssons värmländska arv. Eyvind föddes i Norrland år 1900 och hans böcker handlade mycket om arbetarrörelsen i Sverige. Eyvind fick nobelpriset i litteratur 1974.

Hans far Olof Petter var stenhuggare och kom från Bro socken i Värmland. Eyvind Johnson besökte Värmland och kyrkogården i Bro vid några tillfällen.

Hans-Olof Boström, professor emeritus i konsthistoria, berättade om skalden Oscar Stjerne, björkarnas och hemmets diktare. Han kom från Torsby och är känd under pseudonymen Jong på Hea. Oscar har sin gravplats på Fryksände kyrkogård.

Peter Olausson, fil doktor i historia berättade om Arvid Ernvik som föddes 1900 i Visnum men växte upp i Kristinehamn. Hans författande och forskning handlar om Värmlands natur, geografi och historia. Han beskriver färdvägar i Värmland, gästgiverier och skjutshåll och mycket annat som hör till landskapet.

Björn Sandborgh, före detta länsråd och välkänd trubadur, tolkade Axel Frithiofson och Stig Berg i ord och ton.

Björn sjöng bland annat de populära visorna ”Jag vet e litta fattig bygd i Värmlands skogar” och ”Välsignade vår”. Axel kom från Lekvattnet och skrev många populära dikter ”på mål” om fest och vardag i Värmland.

Lions Club i Torsby har tryckt en nyutgåva av Axel Frithiofsons ”Vardagsvisor”.

Författaren Stig Berg skrev många dikter och texter. Han bad ofta Björn Sandborgh att tonsätta hans verk. Björn berättar om ett fint samarbete.  ”Sätt dig här e litta stönn” är ett välkänt uttryck som Stig Berg ofta använde.

Lagerlövet instiftades på förslag av akademiens förste preses Lars Löfgren.
Han plockade lagerlöv på Capri och delade ut till akademiens ledamöter. Han föreslog att det skulle delas ut ett hederspris till en person som gjort framstående insatser för den värmländska kulturen.

Inger och Leif Stinnerbom från Västanå teater tilldelades 2021 års Lagerlöv. Ulla Norrman delade ut priset.
Peter Olausson presenterade akademiens nya ledamot Öivind Åsberg.
Bengt Sahlström avslutade programmet och tackade de medverkande och publiken.