Viktiga varelser

publicerad 24 mars 2016
- Av Bo Bäckman
Kristina Sedelius Ason och Laila Jonsson studerar böcker om blommor och om bin.
Kristina Sedelius Ason och Laila Jonsson studerar böcker om blommor och om bin.

Torsby (vb)

Hur hjälper vi humlorna i deras viktiga arbete med att pollinera våra växter och träd, så att vi får bra skördar och många blommor? I Torsby träffades ett trettiotal personer, från Naturskyddsföreningen och andra intresserade för att diskutera vad man kan göra för att hjälpa humlorna komma igång på våren.

Kerstin Sandberg och Ann-Christin Thornström, höll i information och diskussion.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160324