Skolan kan ge svar

publicerad 18 maj 2017
- Av Bo Bäckman
Mycket information i skolors dagböcker

torsby (vb)

Söker man information om en person från förr kan svaren finnas i skolornas handlingar som nu finns i kommunens arkiv. Det går att söka ända bakåt till 1880-talet. Betyg, närvaro, bostad med mera kan finnas men en del luckor finns i vad som är bevarat.

I senaste numret av kommuntidningen Torsby nu finns en rubrik med lydelsen ”Hade farfar verkligen A i uppförande i skolan?”

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519