Räddar hotade arter

publicerad 8 oktober 2015
- Av Bo Bäckman
Naturreservatet bildadades år 1996 för att bevara naturskog och livsmiljö för en rad sällsynta och hotade arter. Bild: LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND/LINDA STÖBERG
Naturreservatet bildadades år 1996 för att bevara naturskog och livsmiljö för en rad sällsynta och hotade arter. Bild: LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND/LINDA STÖBERG

stöllet (vb)

I Vimyrens naturreservat finns det mycket gammal skog, och det är framförallt tallarna som är intressanta. De växer på en ås, Jolbergsåsen, och är cirka 300 år gamla.

– Det är väldigt ovanligt idag, men tallar kan bli ända upp till 750 år gamla i väldigt speciella miljöer i havsbandet, berättar Rolf Tidemalm från Torsby. Normalt avverkar man tallen vid 100 års ålder.

Intressant är även naturreservatets myrmarker och på flera ställen finns det en lav- och vedsvampsflora av högt skyddsvärde, till exempel doftskinn, ull- och gränsticka.

Text: INGER VAHLQVIST JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151009