Öka skogens alla värden

publicerad 21 april 2016
- Av Bo Bäckman
Skogskonsulent Erik Lööf.
Skogskonsulent Erik Lööf.

torsby (vb)

Skogsstyrelsen upprättar vad som kallas gröna skogsbruksplaner. De inkluderar alla skogens värden och upprättas med långsiktighet i fokus för skogen. Efterfrågan på den här sortens plan ökar och uppskattas extra mycket vid till exempel generationsskiften.

Från flera håll påminns det om värdet av en aktuell skogsbruksplan. Skogsägaren har en överblick över sin skog och vet vilka åtgärder som kan eller bör göras och när. Väntar en försäljning av fastigheten underlättar skogsbruksplanen för köparen.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: PRIVAT

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160422