Medvetet arbete ger resultat

publicerad 17 mars 2017
- Av Bo Bäckman
Hjärt-lungräddning på schemat.

Torsby (vb)

För tredje året i rad har Torsby lägst sjuktal i landet. Ett målmedvetet och fungerande hälsofrämjande arbete ger resultat. Här räknas även andra saker in än det traditionella receptet med en viss gymtid eller liknande per vecka.

Det har i dagarna kommit ett minst sagt positivt besked från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: HÄLSOLÄNKEN AB

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317