Klimatsmarta lösningar i vardagen

publicerad 15 april 2022
- Av Berit Juhl
Peter Lannge på semester med elcykel.

FN-föreningen i Torsby anordnade en dag med ”inspiration och kunskap” på biblioteket i Torsby. Intresset var stort och många hade kommit för att ta del av programmet. I pausen serverades ”ekologisk fika”.
– Torsby FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter. Vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. Torsby FN förening bildades 1979.

FN-föreningens ordförande i Torsby, Ann-Mari Lannge hälsade alla välkomna och presenterade programmet för dagen. Torsby FN-förening jobbar aktivt för att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 skall kunna uppnås. Det handlar om målen för ett hållbart jordbruk och en hållbar konsumtion och produktion. Hur ska vi klara de tre B:na – bilen, biffen och bostaden – på ett klimatsmart sätt? Det var frågan för dagen.

Dan Lewin marknadsansvarig för Näckåns Energi AB inledde programmet ”Lokal fossilfri energi”. Näckåns Energi grundades redan 1918 av bröderna Svanberg i Sysslebäck. Näckåns Energi vill visa att det går att bedriva verksamhet på landsbygden som är branschledande och samhällsviktiga. Näckåns Energi är det miljövänliga elbolaget i norra Värmland.
– Vår el kommer från vatten, vindkraft, solceller med mera, sa Dan.

Han berättade att företaget var tidigt ute med laddstolpar för eldrivna fordon.  Det finns ett laddprojekt som kallas Torsbymodellen. Enligt Dan är Torsby kommun ”laddtätast” i Sverige. Näckåns Energi har också nyligen startat ett helt nytt vattenkraftverk. Klarälven rinner genom Klarälvdalen och Dan nämnde uttrycket två länder och en älv. I Norge har den namnet Trysilälven.
– Det finns många små nedlagda vattenkraftverk i Sverige. Med lite reparation och omsorg kunde de användas och ge värdefullt tillskott till vår energiförsörjning.

Det händer mycket i energibranschen och Näckåns Energi utvecklar en solcellspark.
– Den har namnet Green Power Walley. Den byggs i ett gammalt grustag i Sysslebäck. Den kommer att ge bra tillskott när den är färdigutbyggd.

Marita Wallström från företaget Sun of Sunne berättade inspirerande om fördelarna med solceller. Hon har arbetat med solceller under många år och började själv på en fabrik i Arvika innan hon startade företaget Sun of Sunne.
– Många fastighetsägare har upptäckt fördelarna med solceller. Solceller är idag ekonomiskt lönsamt på grund av skattelättnader och andra incitament som lockar fler investerare till den nya tekniken. Med egna solceller får du billigare elkostnader. Har du hög konsumtion sparar du pengar, berättade hon.

Som privatperson kan man få ett ”solrotsavdrag” på hela 15 procent av den totala kostnaden.
– Det krävs en speciell elmätare för solcellsanläggningen. Under perioder med liten energiförbrukning ”säljer” fastighetsägaren överskottet till elbolaget. Det förs över till kundens konto och används när det blir högre förbrukning. Om man vill installera solceller kan man kontakta Sun of Sunne för att få hjälp med projektering och kostnadsförslag, berättade hon.

Torfolks gård ligger i Höje. Företaget är ett familjeägt livsmedelsföretag med huvudsakliga verksamheten inom sylt, saft och marmeladtillverkning. Grönsaker odlas på friland. Sedan starten 1977 har företaget drivits med ekologiska förtecken vilket gör att miljöarbetet genomsyrar såväl sylttillverkningen som grönsaksodlingen.
Torfolks gårds motto: Vi gör mat som vi själva vill äta. Så förutom bär och fruktråvaror används endast socker, vatten och pektin. Inga konserveringsmedel, färg eller smakämnen tillsätts.
Marica Möller kom med sin familj och startade verksamheten på Torfolks gård. Många känner numera till deras produkter som kan köpas i affärer eller i gårdsbutiken i Höje.
Marica tycker att vi skall vara rädda om den åkermark som finns i Värmland.
– Den goda jorden kan ge mycket tillbaka om vi sköter den rätt. Torfolk använder inga bekämpningsmedel eller konstgödsel på sina odlingar.

Torfolks gård ordnar odlingskurser för den som vill lära sig mer. Värmland visar världen vägen, det skall var möjligt att leva och bo på landsbygden, sa hon.
Flera odlare finns med i Torfolk & vänner och Marica berättade att hon tycker att det är bra med samverkan mellan olika företag.

Björn Nilsson berättade hur det är att köra elbil. Han har ägt en elbil under många år. Till att börja med fanns det inte så många laddstolpar där han kunde ladda sin bil. Det gällde att planera resan. Nu är det lättare när utbyggnaden av  fler laddstationer har gått fort. Näckån har installerat ett flertal laddstolpar i kommunen.
Peter Lange berättade om en semesterresa med elcykel på Gotland.
– När man färdas på cykel är det lätt att stanna på fina platser som aldrig ser annars. Du ser och upplever så mycket mer än om du sitter i en bil. I vilket fall som helst måste du trampa även på en elcykel för att cykeln ska gå framåt, men skillnaden är att du bestämmer själv när du vill ta hjälp av elen, berättade han.

Han poängterade att elcykel är ett utmärkt transportmedel när man vill undvika att köra bil.
– Du kan cykla upp till sex mil när batteriet är laddat. Med rymliga cykelväskor får du lätt plats med packningen på semestern. Även för arbetspendling, när du ska handla mat och hämta barn och bor några kilometer bort, är elcykel ett miljövänligt alternativ, ansåg han.


Visa kommentarer (0)