Information som når ut

publicerad 29 april 2016
- Av Bo Bäckman
Tidningen Torsby Nu är en papperspublikation som kommer ut ungefär fyra gånger per år och innehåller mycket gott och blandat från kommunen
Tidningen Torsby Nu är en papperspublikation som innehåller mycket gott och blandat från kommunen

torsby (vb)

Hur når en kommun ut med information till invånarna? Det beprövade sättet att ge ut en tidning fungerar fortfarande utmärkt. I Torsby kommun ges den innehållsrika och trevliga Torsby Nu ut, med cirka fyra nummer per år.

Det underlättar i alla led och hela kommunen är betjänt av att kommuninvånarna har tillgång till en relevant och bred kommuninformation. Var det byggs och vad, vad de nya reglerna innebär, aktuella prioriteringar för utvecklingen, reportage från verksamheter, förändringar med mera är sådant som är av intresse och nytta.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160429