Gamla gravstenar och deras öde

publicerad 24 augusti 2017
- Av Bo Bäckman
Det ser inte alltid snyggt ut men när gravrätter upphör och inte förnyas brukar gravplatsen övergå till någon annan. Stenarna kan inte stå kvar. Bild: ARKIV

Torsby (vb)

Vad händer med gravstenen när gravrätten upphör och ingen förnyar den? I Fryksände pastorat sparas kulturhistoriskt värdefulla gravstenar. Dessa får stå kvar på gravplatsen medan andra efter något år kommer försvinna helt.

Ibland kan man se samlingar av borttagna gravstenar intill kyrkogårdar. Det normala förfarandet är att stenen tas bort när gravrätten löpt ut och ingen förnyat den.

Text och bild: BO BÄCKMAN
Bild: LARS WIKSTRÖM

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170825