Få hjälp från idé till projektstart

publicerad 15 oktober 2015
- Av Bo Bäckman
Anna-Lena Carlsson är ordförande för den nya föreningen Växtlust Värmland. ”Vi vill att det ska skapas fler arbetstillfällen i våra kommuner så att fler ska kunna bo kvar”, säger hon.
Anna-Lena Carlsson är ordförande för den nya föreningen Växtlust Värmland. ”Vi vill att det ska skapas fler arbetstillfällen i våra kommuner så att fler ska kunna bo kvar”, säger hon.

Torsby/sunne (vb)

Under åren 2007-2013 har det funnits ett leaderprogram, där målet varit att stödja, vägleda och uppmuntra aktiva projektägare. De kommuner som deltagit i västra och norra Värmlands leaderområde är Torsby, Hagfors, Sunne, Arvika, Eda och Säffle. Under denna period har 137 projekt beviljats EU-bidrag.

Föreningen Leader Växtlust har beviljats 51 miljoner, inför nästa programperiod 2014-2020 till en ny utvecklingsstrategi för dessa kommuner. Projektverksamheten sker i huvudsak inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och medel kan sökas från fonderna landsbygdsfonden, sociala fonden och regionala utvecklingsfonden.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151016