En stad för alla

publicerad 23 februari 2018
- Av Värmlandsbygden
Gemensamt arbetar Torsby och Sunne kommuner för att göra det mer tillgängligt för funktionshindrade personer. 

Att leva och bo med funktionshinder diskuterades på Torsby bibliotek

torsby (vb)

I november startade ett projekt som handlar om tillgänglighetsfrågor. Syftet var att öka delaktigheten hos användare och öka medvetenheten hos politiker och tjänstemän. Målet var även att upprätta en nulägesbeskrivning och skapa en målbild som…

Text och bild: BERIT JUHL